در زعفران و سررسید دی ماه، شاهد شکسته شدن مقاومت ها پشت سر هم هستیم. این سررسید با شکستن مقاومت 10 هزار تومان با افزایش تقاضا با حجم بسیار خوب شد...

در زعفران و سررسید دی ماه، شاهد شکسته شدن مقاومت ها پشت سر هم هستیم. این سررسید با شکستن مقاومت 10 هزار تومان با افزایش تقاضا با حجم بسیار خوب شد و توانست سقف کانال صعودی خود در قیمت 10300 تومان را هم بشکند. حال شاهد پولبک یه این سقف شکسته شده هستیم و حمایت 10350 تومان برای این سررسید بسیار مهم میباشد . در زیره و سررسید آذر ماه همانطور که دیروز بیان کردیم، مقاومت محدوده 34860 تومان بسیار قوی میباشد و حال این سررسید درگیر آن است. در صورت شکست این مقاومت میتوان تا محدوده 35200 تومان رشد را برای آن متصور شد. در پسته و سررسید آذر ماه، شاهد شکسته شدن کانال صعودی در قیمت 105400 تومان هستیم که بر روی این کانال در حال نوسان میباشد. 


1398/08/22 13:08
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)