همانطور که در نمای بازار آتی سبد سهام مشاهده میکنید امروز هم این بازار بدون هیچ معامله به کار خود پایان داد...

 

بازار آتی سبد سهام همچنان به روند کم معامله یا بدون معامله بدون خود ادامه می دهد همانطور که در نمای بازار آتی سبد سهام مشاهده میکنید امروز هم این بازار  بدون هیچ معامله به کار خود پایان داد.


1398/08/22 14:54
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)