موجودی انبار مناسب و باطله بالای ذخیره شده در شرکت که تا چند سال بخشی از شمش روی تولیدی شرکت از آن محل تولید خواهد شد دو دلیل اصلی بررسی این سهم بودند. سرمایه شرکت 200 میلیارد تومان می باشد در حالی که بیش از 500 میلیارد تومان سود انباشته در دل خود دارد ..

این شرکت تمامی مراحل زنجیره تولید شمش روی را در اختیار دارد. این شرکت قبلا کنسانتره خام تولیدی خود را به کنسانتره پخته تبدیل کرده، بخش عمده این کنسانتره را به شمش روی تبدیل و بخش کمی را به فروش می رساند. در حال حاضر کوره های شرکت به دلیل پائین آمدن عیار خاک ورودی خوابیده است و شرکت از روش الکترولیز برای تولید شمش روی استفاده می کند.

سهام دار اصلی شرکت توسعه معادن روی ایران با درصد مالکیت حدود 57% می باشد. بیمه مرکزی با سهم 2% در جایگاه بعدی قرار دارد و سایر سهامداران عمدتا سهامداران حقیقی هستند.

مواد اولیه حدود ۵۰ درصد از محصول تولیدی را تشکیل می دهد. قیمت این مواد متاثر از قیمت فلز روی در بازارهای جهانی می باشد و با توجه به تاثیر همزمان قیمت های جهانی بر قیمت فروش محصولات، نگرانی عمده ای از بابت تغییرات نرخ مواد اولیه وجود ندارد.

مهمترین عامل موثر بر تولید شرکت، خاک ورودی از معدن سرب و روی انگوران به کارخانه تغلیظ می باشد. در سنوات قبل بخش عمده خاک مورد نیاز کارخانه از این معدن تامین شده بود.

اما با کاهش مقدار و عیار ماده معدنی معدن مذکور در سالهای اخیر و از سوی دیگر حضور رقبای جدید در منطقه و یا افزایش ظرفیت تولید آنها، سهمیه بندی ماده معدنی در این معدن کاهش یافته است.

این عوامل منجر به کاهش ورودی خاک از این معدن شده است و کاهش تولید کنسانتره عمدتا ناشی از این موضوع بوده است.

راهبرد اساسی شرکت برای مدیریت ریسک تامین ماده معدنی ، بهره برداری از واحد استحصال روی از کیک لیچ می باشد.  (ضریب تبدیل باطله به کنسانتره روی خام ۴ به یک می باشد.)

وجود حدود ۳ میلیون تن باطله (کیک) پتانسیل خوبی را برای شرکت در تامین خاک مورد نیاز کارخانه BZS فراهم نموده است که می تواند حدود ۷ سال، ماده معدنی برای این کارخانه را تامین کند. (پروژه مذکور به طور کامل از محل اندوخته طرح توسعه تامین مالی شده است.)

شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء روی قشم و تولید روی بندرعباس در شرکت مهم زیر مجموعه شرکت فاسمین بوده و نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها در تملک فاسمین است.

قیمت مواد اولیه شرکت متاثر از قیمت فلز روی شرکت در بازارهای جهانی است و با توجه به تاثیر همزمان قیمت های جهانی بر قیمت فروش محصولات شرکت، نگرانی عمده ای از بابت تغییرات نرخ مواد اولیه وجود ندارد.

شرکت در گذشته بخش عمدہ خاک معدنی مورد نیاز خود را از معدن انگوران تامین می کرد. کاهش مقدار و عیار ماده معدنی معدن مذکور، حضور رقبای جدید در منطقه و با افزایش ظرفیت تولید آنها، سهمیه بندی تامین خاک تغییر و خاک ورودی شرکت از این معدن کاهش یافته است. (عمده دلیل روند کاهشی مقدار تولید کنسانتره خام شرکت، این مورد بوده است.)

شرکت برای جبران این کمبود، به واردات خاک از ترکیه روی آورده استبه گونه ای که در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد خاک مورد نیاز خود را از معدن انگوران و مابقی را از ترکیه تامین کرده است.

برای مدیریت ریسک تامین مواد معدنی، راهبرد اساسی شرکت، بهره برداری از واحد استحصال روی از کیک لیچ می باشد. پروژه BZS شرکت به طور کامل از محل منابع حاصل از اندوخته طرح توسعه تامین مالی شده است.

این واحد در اواخر شهریور ماه سال جاری تکمیل و راه اندازی و به دارایی های ثابت شرکت منتقل شده است. کارخانه BZS وظیفه دارد که از پسماندهای تولید روی در کارخانه های تولید شمش که سالیان سال در دره ای ذخیره شده است و قریب به ۳ میلیون تن برآورد می شود، به عنوان خوراک اولیه بهره گرفته و کنسانتره روی خام تولید کند.

قرار است که معادل ۴۰۰ هزار تن کیک خشک به عنوان خوراک وارد خط تولید و ۱۰۵ هزار تن کنسانتره روی تولید شود. ( تولید با نسبت ۴ به یک صورت می پذیرد.

ارزش افزوده این پسماندها سرشار بوده و قیمت تمام شده صفر را دارند. با بررسی به عمل آمده توسط خود شرکت نرخ بازدهی داخلی این پروژه در حدود ۱۳۸ درصد برآورد شده است!

در چند سال قبل خط تولید شرکتهای تولید کننده روی به دلیل استفاده از خاک اکسیده به صورت ساده طراحی شده بود اما اخیرا به دلیل کاهش عیار خاک و افزایش میزان گوگرد موجود در آن نیاز است که شرکتهای تولید کننده روی به سمت ایجاد خط تولیدی پیش بروند که امکان استفاده از خاک سولفوره را داشته باشد.

این دستگاهها در شرکت آماده راه اندازی بوده و این پروژه تقریبا به اتمام رسیده است. نکته مثبتی که درباره خاک مصرفی شرکت وجود دارد این است که اگر عیار سرب و روی موجود در خاک مصرفی شرکت به ترتیب 7 و 12% باشد ابتدا سرب شرکت استخراج می شود که همان 7 درصد می شود اما عیار روی افزایش پیدا کرده و به حتی حدود 20% هم می رسد. با 5 درصد روی موجود در خاک با استخراج سرب آن روی موجود در خاک به حوالی 12% می رسد.

مفروضات :

تولید و فروش مقداری :

روزانه 500 تن سهمیه خاک ورودی به شرکت است. عیار خاکهای ورودی به شرکت متفاوت است به نحوی که متوسط عیار خاک ورودی حدود 15 تا 18 درصد برآورد می شود.

اغلب خاک پرعیار مصرفی در زمستان توسط شرکت خریداری می شود. منظور از خاک پرعیار خاک با عیار حوالی 20% است. قبلا خاک پرعیار حوالی 25 تا 30 درصد حاوی فلز روی بود.

در زمستان خاک کمتری از ترکیه به شرکت وارد می شود. معدن انگوران در حال حاضر دارای عیار 15% است در حالی که قبلا تا حدود 30% عیار خاک داشت.

خاک معدن مهدی آباد که ذخایر بیشتر و عظیمی دارد تنها حدود 5% است. یعنی معدن انگوران با وجود کاهش قابل ملاحظه همچنان دارایی عیار به مراتب بالاتری از معدن مهدی آباد می باشد.

در حال حاضر تمرکز شرکت بیشتر به سمت استفاده از باطله در قیاس با سال قبل رفته است. روی موجود در باطله حدود 4 الی 5 درصد می باشد. روزانه حدود 85 تا 90 تن شمش روی در شرکت تولید می شود. ( به عیارتی دیگر ماهی حدود 2500 تا 2700 تن )

البته رقم مذکور به طور متوسط ماهانه به 3 هزار تن هم می رسد. متوسط خاک مصرفی شرکت در سال قبل حدود 550 تن روزانه بوده است در حالی که در نیمه اول سال جاری این رقم به 260 تن روزانه ( یعنی حدود نصف ) کاهش پیدا رده است.

از باطله کنساننتره سرب تولید نمی شود ولی در کشورهای دیگر این امکان وجود دارد اما در کشور ما در حد تحقیقات نبوده و مقرون به صرفه نیست.

در سالهای قبل حدود 8 هزار تن کنسانتره سرب سالانه توسط شرکت تولید می شد اما در سال جاری و سالهای آینده به دلیل استفاده از باطله در بخشی از تولید و عدم امان تولید کنسانتره سرب از باطله میزان تولید این محصول به 5 هزار تن کاهش خواهد یافت.

نرخ فروش حال حاضر این محصول از قرار کیلویی به بالای 10 هزار تومان در سال جاری رسیده است. با این اوصاف فرض شده در سالهای 99 و 1400 سالانه حدود 28000 تن شمش روی تولید شود. ( متوسط روزانه 75 تن ) این رقم قابلیت تحقق بالایی خواهد داشت.

موجودی انبار انتهای شهریور ماه شرکت به 20 هزار تن رسیده است. در سه ماهه پائیز نیز حدود 7 هزار تن دیگر به رقم فوق افزوده شده و موجودی انبار شرکت به 28 هزار تن رسیده است.

این میزان از کل فروش شمش روی سال قبل شرکت هم بیشتر است!! شرکت به دلیل مشکلات تحریمی چندان در ماههای اخیر نتوانسته خوب بفروشد و از رقبای خود عقب مانده است اما از داخل شرکت خبرهایی به فروش می رسد مبنی بر اینکه آرم شرکت از روی شمش برداشته شده و بدین وسیله قرار است در ماههای آینده موجودی انبار شرکت به فروش برسد.

در سه ماهه پایانی سال جاری فرض شده است حدود 12 هزار تن شمش ( متوسط ماهانه 3 هزار تن شمش ) به فروش برساند.

مبلغ و نرخ فروش :

دو بازوی تعیین کننده نرخ فروش شمش شرکت دلار و نرخ شمش بورس لندن است. برای دو سال آینده به ترتیب نرخ دلار 13 و 15 هزار تومان و نرخ جهانی شمش 2400 و 2500 دلار فرض شده است.

در سال جاری قیمت روی به طور متوسط حدود 2420 دلار در هر تن خواهد بود. قیمت کنسانتره روی خام حدود 10% قیمت شمش روی صادراتی در نظر گرفته شده است.

کنسانتره سرب شرکت به شرکتهایی همچون شرکت ملی سرب و روی فروخته می شود. نسبت نرخ فروش کنسانتره سرب شرکت به شمش سرب شرکت ملی سرب و روی در چند سال اخیر روند صعودی داشته و به 45% شمش سرب فسرب در سال قبل و شش ماهه سال جاری رسیده است.

این نسبت برای سالهای 99 و 1400 هم حفظ شده است. با همه این اوصاف مبلغ فروش سال جاری به 800 میلیارد تومان، سال بعد به 1350 میلیارد تومان و سال 1400 به 1600 میلیارد تومان خواهد رسید.

بهای تمام شده :

سربار ساخت و مواد مستقیم مصرفی (خاک) دو عامل اصلی تعیین کننده بهای تمام شده شرکت هستند. نرخ خاک با ضریبی به حاصلضرب نرخ دلار و شمش جهانی روی وابسته شده است.

مطمئنا استفاده از باطله با بهای تمام شده صفر تاثیر به سزایی در کاهش هزینه خاک مصرفی شرکت خواهد داشت. در بخش سربار مواد می در کنار دستمزد دو عامل اصلی تعیین کننده هستند.

مواد کمکی مصرفی شرکت شامل اسید، پرمنگنات، آهک و پودر روی هستند. اسید از شرکت اسید سازان، پودر آهک از صنعت روی زنگان خریداری می شود. استفاده از باطله در تولید شمش روی باعث می شود که اولا از پودر روی استفاده نشود و ثانیا از اسید کمتری نسبت به زمانی که از خاک برای تولید شمش استفاده می شود، استفاده شود.

اخیرا گویا از آب اکسیژنه به جای پرمنگنات در فرآیند تبدیل باطله به شمش روی استفاده می شود. با این اوصاف مواد کمکی کمتری در فرآیند تبدیل باطله به شمش روی نسبت به زمان تبدیل خاک به شمش روی استفاده می شود. 

بالطبع به دلیل استفاده از باطله در سال جاری برای فرآیند تولید بخشی از شمش در شرکت امسال را به عنوان سال پایه برای دو سال آینده لحاظ کرده ایم.

تورم و رشد نرخ دلار ما را بر آن داشت که هر ساله حدود 20% به نسبت سال قبلی به هزینه مواد کمکی اضافه نماییم.

هر چند که این روش مسلما دقیق دقیق نیست اما یک روش نسبی بهتر برای شرکتی است که اولا فرآیند تولید شمش در آن به طور روزانه به دلیل تفاوت عیار خاک ورودی به شرکت تغییر می کند و ثانیا جزئیات مواد کمکی مصرفی آن اصلا در دسترس نیست!!

برای تولید هر 80 تن شمش روی حدود 250 تا 280 تن اسید با توجه به تغییر عیار خاک مصرفی به طور متوسط مصرف می شود و استفاده از باطله این میزان را برای تولید همان 80 تن شمش کاهش خواهد داد.

هزینه عمومی، اداری و فروش:

نکته مهم در این بخش افزایش هزینه بازاریابی و کمیسیون فروش شرکت به دلیل تحریم استت. شرکت در نیمه اول سال جاری با وجود اینکه حدود 9 هزار تن و 2500 تن کمتر از شمش صادراتی در سال قبل صادرات داشته است اما هزینه فوق الذکر از 5 به 17 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. ( بیش از سه برابر! ) در سالهای آتی نیز به دلیل ماهیت تحریم فرض شده است به تناسب رشد نرخ دلار و رشد مقدار فروش صادراتی شرکت این هزینه رشد کند.

صورت سود و زیان:

تحلیل حساسیت:

مفروضات دلار 13 هزار تومانی و نرخ شمش 2400 دلاری برای سال آینده قابلیت حقق بالایی را دارد. رسیدن شمش روی به 2500 دلار سود هر سهم را به 390 تومان خواهد رساند. دلار 14 هزار تومانی سود 415 تومانی را برای هر سهم به ارمغان خواهد آورد. رشد از مفروضات فعلی به یک میزان در هر یک از جهات نرخ شمش و نرخ دلار نشان گر اثر گذاری بیشتر نرخ دلار بر سودآوری سهم است.

نتیجه گیری:

موجودی انبار مناسب و باطله بالای ذخیره شده در شرکت که تا چند سال بخشی از شمش روی تولیدی شرکت از آن محل تولید خواهد شد دو دلیل اصلی بررسی این سهم بودند.

روش حسابداری موجودی کالای شرکت میانگین موزون است و ما هم خواستیم علی رغم موجودی بسیار مناسب در دو سال آینده از این روش برای حسابداری موجودی فروخته شده و پایان دوره استفاده کنیم.

نکته مهم این است که سود حدود 370 تومانی شرکت در سال آینده در سال بعد آن نیز نه تنها قابلیت تکرار دارد بلکه قابلیت افزایش را هم خواهد داشت.

درصد تقسیم سود شرکت در سه سال اخیر حدود 50% بوده است. سرمایه شرکت 200 میلیارد تومان می باشد در حالی که بیش از 500 میلیارد تومان سود انباشته در دل خود دارد و ان امکان کاملا برای افزایش درصد تقسیم سود یا افزایش سرمایه از محل انباشته برای شرکت مهیا می باشد.

با فرض تقسیم سود 80% در مجمع پیش روی شرکت و نسبت قیمت به سود 6 برای شرکت قیمت سهم توان رسیدن به قیمت 2500 تومان را دارد. سهم برای سرمایه گذاری میان مدتی و خرید پله ای در شرایط فعلی بازار مناسب می باشد.

 


1398/10/21 09:07
مهمان
سالار میرزایی سالار میرزایی
(تحلیلگر بنیادی)