وتوکا از سهم های ارزنده گروه سرمایه گذاری میباشد که با nav خود فاصله جذابی دارد و میتواند تا قیمت ...

سرمایه گذاری توکا فولاد که با نماد وتوکا در بازار اول بورس معامله میشود در صنعت فلزات اساسی قرار دارد.
سهامدار عمده وتوکا شرکت فولاد مبارکه میباشد که 35% سهام شرکت را در اختیار دارد.
وتوکا را از دو روش nav و سود دریافتی ارزش گذاری کرده ایم. 

 

پورتفوی بورسی:
عمده سرمایه گذاری بورسی شرکت در 6 شرکت میباشد. که در این بین کتوکا با 1054 میلیارد بیشترین ارزش روز را در بین 6 سهم دیگر دارد.
 

پورتفوی بورسی وتوکا

پورتفوی غیربورسی:
پورتفوی غیر بورسی وتوکا شامل شرکتهای ارزنده ایی میباشد که معروف ترین آن ورق های پوشش دار تاراز میباشد که در ادامه این شرکت را به طور جامع مورد بررسی قرار داده ایم. در محاسبه nav غیر بورسی تنها تاراز و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا را آورده ایم.

پورتفوی غیر بورسی

 

خالص ارزش دارایی (NAV):
خالص ارزش دارایی های بورسی و غیر بورسی وتوکا 2793 میلیارد تومان میباشد که با توجه به سرمایه 2600 میلیاردی nav هر سهم وتوکا معادل 1074 تومان میباشد.
قیمت روز وتوکا 587 تومان میباشد که نسبت p/nav سهم معادل 55 درصد میباشد. سهم توانایی رشد تا 75 درصد nav خود را دارد و میتواند به قیمت 800 تومان برسد.

 

nav وتوکا

سود دریافتی (DPS):
وتوکا از شرکت های زیر مجموعه خود در انتهای امسال سود دریافت میکند که در بخش درآمد های عملیاتی در صورت سود و زیان شرکت قرار میگیرد.

 

وتوکا بنیادی

ورق های پوشش دار تاراز: تاراز ورق را از فولاد دریافت میکند و آن را تبدیل به ورق های گالوانیزه و گالوالوم میکند و با یک حاشیه سود 18% به فروش میرساند. سرمایه شرکت 135میلیارد میباشد. گزارش جدیدی از شرکت در دسترس نمیباشد و به همین دلیل مقدار فروش شرکت را طی سه سنارینو بررسی کرده ایم. نرخ فروش محصولات وابسته به ورق گرم فولاد مبارکه میباشد.
با توجه به توضیحات فوق تاراز به ازای هر سهم 147 تومان سود میسازد که با در نظر گرفتن تقسیم سود 70درصدی DPS تاراز به ازای هر سهم معادل 115 تومان میباشد.

 

سود تاراز

نرخ تاراز

eps تاراز

صورت سود و زیان وتوکا:
وتوکا 135 میلیارد سود خالص میسازد و با سرمایه 260 میلیارد تومانی به ازای هر سهم 522 میباشد.

سود وزیان وتوکا

 

نتیجه گیری: 
وتوکا تا nav خود فاصله 36 درصدی دارد که میتواند این گپ را پر کند. و برای سرمایه گذاری با دید میان مدت گزینه خوبی میباشد.

 

 

 

 


1398/10/23 11:18
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر )