بازار امروز در حالی شروع شد که نمادهای بورسی بدلیل اختلال بوجود آمده در هسته معاملاتی قابل معامله نبود. در نمادهای فرابورسی نیز ...

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با کاهش 26919واحدی معادل 2.73 درصد کاهش به 959841 واحد رسید. شاخص کل هم  وزن  نیز با کاهش 1.16 درصد به 314هزار و 286واحد رسید. در پایان معاملات امروز فارس فولاد و فملی بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشتند. در بازار امروز 3278 میلیارد ریال پول حقیقی به بازار وارد شد. بیشترین خروج پول حقیقی در نمادهای آریان، ذوب و وسدید و بیشترین ورود پول در نمادهای شرانل غصینو و وشهر اتفاق افتاده است.

بازار امروز در حالی شروع شد که نمادهای بورسی بدلیل اختلال بوجود آمده در هسته معاملاتی قابل معامله نبود. در نمادهای فرابورسی نیز فشار عرضه ها به نسبت بالا بود. اما پس از گذشت یکی دو ساعت با رفع اختلالی که ایجاد شده بود نمادهای بورس نیز قابل معامله شد و فشار فروش مضاعفی در بازار ایجاد شد. نمادهای بزرگ سراسر صف فروش و خبری از جمع شدن آنها نبود. رفته رفته فشار فروش بر نمادهای کوچک بازار نیز غلبه کرد و درصد بیشتری از نمادهای کوچک نیز به محدوده های منفی رسید. این در حالی است که نمادهای بزرگ از سقف تاریخی ایجاد شده خود اصلاح قابل توجهی داشته اند. اما در انتهای بازار بانک ملت برای روز سه شنبه امیدها برای افزایش تقاضا در کلیت بازار را افزایش داد. این نماد توانست با رنج مثبت تا محدوده های مثبت 6-7 درصد نیز پیش روی کند. در حالی که معاملات خوب مثبت وبملت امید خوبی به بازار داده بود با بازگشایی خودرو و خساپا پس از تایم معمول معاملات ورق مجددا برگشت. صف خرید میلیردی سایپا و خودرو عرضه شد و در عرض چند ثانیه به صف فروش رسید.ترس دوباره از افتادن بیرق سایپا و خودرو بازار را فراگرفت اما این اتمام کار نبود. با تقاضای عجیب و طوفانی صف فروش خودرو به خرید تبدیل شد و صف فروش سایپا جمع شد تا امید برای شروع معاملات روز سه شنبه در کلیت بازار (پس از افزایش تقاضا در وبملت) مضاعف شود. 


1399/03/03 16:46
مهمان
هادی باقریان هادی باقریان
(تحلیلگر بنیادی)