پارس بعد از اصلاح خوبی که انجام داد، به گپ حمایتی خود رسید و به آن واکنش نشان داده و میتواند ...

پارس را در چارت عملکردی، تایم فریم رزوانه و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم.
پارس بعد از سقف سازی در قیمت 18000 تومان در مسیر اصلاح قرار گرفت و به هموشانی میدلاین چنگال آندروز و میانگین متحرک 30 روزه خود برخورد کرد و به آن واکنش مثبت داد. با توجه به شرایط نموداری و اندیکاتوری این سهم توانایی رشد تا محدوده 18000 تومان در سقف قبلی را دارد. این مقاومت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که از آن عبور کند طبق یکی از اصول مهم چنگال آندروز میتواند رشد خوبی را تجربه کند و توانایی رشد تا مقاومت 22000 هزار تومان را دارد.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سگینال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)


1399/05/19 09:48
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر )