شسپا با افزایش تقاضا توانست یک مقاومت مهم را از پیش روی خود بردارد و ...

شسپا را در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم.
شسپا در یک کانال صعودی بلند مدت در حرکت بود. سهم پس از شکست مقاومت سقف کانال در مسیر رشد قرار گرفت. شسپا امروز توانست مقاومت داینامیک کوتاه مدت خود را بشکند. و به سمت همپوشانی( 5450 تومان ) سقف کانال صعودی کوتاه مدت و سطح 2 کانال بلند مدت حرکت کند. اما در این بین یک مقاومت فیبوناچی نیز بر روی 4460 تومان میباشد.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)


1399/05/19 11:26
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر )