• سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  کلینتون: آمریکا به‌ جای تهدید ایران باید به دنبال دیپلماسی بیشتر باشد
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  میرسلیم:ادامه مطرح کردن CFT و پالرمو ساده‌لوحی است و موجه نیست. ایجادراه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  رئیس سابق سیا: ایران تسلیم خواسته های ترامپ نمی شود
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  کابینه سعودی: هر اقدامی را برای جلوگیری از جنگ انجام می‌دهیم.
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...