• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از لپارس، حتوکا، خپارس، چکاوه، ثشاهد، فولاد، آریا و... بیشتر...
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  طبق روال چهارشنبه های گذشته امروز هم حجم تقاضا در بازار بالا رفت تا سهامدارن را ... بیشتر...
  مهمان
 • خشایار باصری
  ()

  مهمان
 • خشایار باصری
  ()

  مجتمع فولاد خراسان در مهر ماه توانسته است رکورد درآمدهای ماهانه خود را با اختلاف زیاد نسبت به قبل جابجا کند. این رشد حاصل افزایش حجم فروش و صادرات این ماه و همچنین افزایش نرخ های داخلی بوده است. به طوری که ... بیشتر...
  مهمان
 • پرستو پروازی
  ()

  مهمان