• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  امروز شاخص کل پس از پنج روز پیاپی ریزش، بالاخره مثبت شد. البته در ساعات ابتدایی فشار عرضه مانند روزهای گذشته شدید بود ... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از شراز، وپست، ثاخت، پارسان، غویتا، افق، امین، وتوصا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • پرستو پروازی
  ()

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش با رصد روند شاخص های مطرح سعی در یافتن مستعد ترین آنها داریم تا در صورت صدور سیگنال های مثبت، ما را به یافتن بهترین گروه برای سرمایه گذاری راهنمایی کند... بیشتر...
  مهمان
 • پرستو پروازی
  ()

  تولید فولاد خام 2020 چین با شروع مجدد فعالیت های اقتصادی پس از قرنطینه ها، به رکورد 1.05 میلیارد تن افزایش داشت و انتظار میرود... بیشتر...
  ویژه