• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از انرژی3، غپینو، کپارس، ولملت، گروه سنگ آهن، گروه سیمان و.... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  از لحاظ تکنیکالی همچنان که نودار زیر نشان میدهد نمودار صندوق طلا خط روند مهمی را به سمت پایین شکسته است و فعلا زیر خط روند در حال معامله است و احتمالا چند روزی در محدوده فعلی در حالت ثابت قرار بگیرد. بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  پدرخش بعد از رشد شارپی مدتی در حال نوسان بود و توانست الگوی ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  کرازی در کانال صعودی خود در حال حرکت میباشد و امروز به ... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  ویژه