• میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  بعد از خبرهایی مبنی بر توافق اروپا و امریکا بر سر ماندن دونالد ترامپ در برجام ، بازی سهامداران کمی تغییر کرد و با برداشته شدن پرده سیاه عدم تایید برجام.... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: مذاکرات مهمی با نیسان انجام داده ایم و برای انتقال دانش فنی نیز به نتایجی دست یافتیم اما این همه در حد تفاهمات کلی و مقدماتی است. بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  این سهم، سقف ترسیمی را هدف گرفته باشد در نتیجه در صورت رسیدن به 110 تومان، سرمایه گذاران می توانند بیشتر به دنبال فروش این سهم باشند بیشتر...
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  فایرا پس از انجام معامله بلوکی دچار افت قیمت شدیدی شد و حمایت محکم خود روی 142 تومان را از دست داد. با از دست رفتن این حمایت، هدف احتمالی سهم کف کانال نزولی بود ... بیشتر...
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...