• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  امروز در ادامه برگشت بازار آتی از پرتگاه نزول شاهد تداوم این روند بودیم به نحوی که گواهی زعفران پس از مدت ها برای لحظاتی هم که شده به صف خرید رسید و از 12.000 تومان فراتر رفت.... بیشتر...
  ویژه
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  همزمان، شکاف بین عرضه و تقاضای جهانی در سالهای 2019 تا 2022 سال به سال کمتر شده و ... بیشتر...
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  امروز صندوق طلا با رشد بیش از 2 درصدی از مرز 3.600 تومان هم گذر کرد. این رشد به واسطه رشد گواهی های سکه به مرز 4.900.000 تومان بود که برای بار دوم است... بیشتر...
  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  یک مقام آگاه درشرکت ریشمک در گفتگو با خبرنگار دیلی تحلیل عنوان کرد که... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  بازار سرمایه در آخرین روز کاری در سال جاری با رشد قابل توجه نزدیک 3 هزار واحدی روز درخشانی را برای سهامداران رقم زد. بیشتر...
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...