• حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  لکما بدون شفافیت بازگشت. با توجه به الگوی مثلث صعودی سهم می تواند هدف ... بیشتر...
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • سعید راد
  (معامله گر بورس کالا)

  3،500 تن مس کاتد و مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران با رشد 3% قیمت نسبت به هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت.
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  تجربه بازگشایی سررسید بهمن ماه با قیمت بالا به همگان نشان داد که بازار آتی براحتی جواب کوبنده ای به افرادی که با هیجان وارد بازار می شوند را می دهد. در تصویر زیر به قیمت بازگشایی سررسید بهمن ماه توجه کنید که... بیشتر...
  ویژه
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  سررسید اسفند نگین در چه قیمتی جذابیت خرید دارد؟ ادامه مطلب
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  سهم در حال خزیدن روی خط روند صعودیست و هر لحظه شانس صعود دارد... بیشتر...
  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  این سهم از مقاومت خود عبور کرده و می تواند اهداف 170 و 195 را در کوتاه مدت ببیند... بیشتر...
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  خودروسازان، قطعات را به یک سوم قیمت از قطعه سازان می خرند ادامه مطلب
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...