• رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  در طول 170 روز معاملاتی اخیر، کنور به نوسان پرداخته و قیمت سهام این شرکت تغییرات زیادی (برخلاف بازار) به ثبت نرسانده است... بیشتر...
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  با مفروضات بیان شده در این گزارش موقعیت معاملاتی جذابی با هدف کوتاه مدتِ... بیشتر...
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  تحلیل تکنیکال شاخص کانه های فلزی/ در نزدیکی کف کانال ادامه مطلب
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  تحلیل تکنیکال پکویر/ بررسی فرصت معاملاتی در پکویر ادامه مطلب
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  (تحلیلگر )

  تحلیل تکنیکال صندوق طلای لوتوس/ هدف بعدی قیمت ادامه مطلب
  ویژه
 • الیاس شریف بخش
  (تحلیلگر تکنیکال)

  تحلیل تکنیکال وتوشه/ پایان اصلاح در مسیر صعودی؟ ادامه مطلب
  ویژه
 • الیاس شریف بخش
  (تحلیلگر تکنیکال)

  تحلیل تکنیکال خشرق/ تثبیت قیمت خارج از روند نزولی ادامه مطلب
  ویژه