• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از فولاد، فوکا، گروه فولاد، فخوز، شاراک، گروه لوازم خانگی، شنفت، ثاژن و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار وشنیده هایی از وتجارت، بجهرم، شلرد، فملی، گروه سنگ آهن، گروه فولاد، گروه سیمان، خساپا، گروه خودرو، شجم، فخوز، وسدید و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وبصادر، فولاد، گروه زغالسنگ، خودرو، سکرما، گروه فولاد، وبانک، بالاس، کتوکا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  مجمع سالانه گروه صنعتی ویتانا (غویتا) که با بیسکویت مادر شناخته می شود، در روز مادر برگزار شد. مجمع سالانه شرکت روز شنبه در سالن آمفی تئاتر مجموعه برق آلستوم با ۸۳.۹۳ درصد از سهامداران به حد نصاب رسید. این شرکت که در چند سال اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته است، با داشتن طرح های توسعه ای جذاب مورد توجه تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه است. در گزارش زیر به مهمترین مسائل و موضوعات بیان شده در این مجمع خواهیم پرداخت. بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از فملی، گروه سنگ آهن، گروه روی، فولاد، گروه سیمان، گروه خودرو، خودرو، شاوان، فارس، خمحرکه، خگستر، ختوقا، غمهرا، غویتا، فروس، خساپا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از رمپنا، گروه سیمان، گروه تایرسازان، خپارس، تاصیکو، حبندر، وسینا، تپمپی و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از فخوز، فملی، گروه آلومینیوم، ذوب، ومعادن، ومهان و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از خودرو، خاور، خساپا، عرضه اولیه، رمپنا، فایرا و... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وتجارت، کوثر، خدیزل، خرینگ، خودرو و.... بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از کلر، عرضه اولیه، ومهان، گروه قطعه ساز، گروه فولاد، فولاد، فزرین، فملی، گروه سنگ آهن و.... بیشتر...
  مهمان