• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  تبرک در مسیر اصلاح خود تواسنت الگوی کلاسیک صعودی تشکیل بدهد و این الگوی کلاسیک تایید شد ... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  سهم در زیر مقاومت بسیار مهم خود چند هفته ای در حال نوسان بود که بالاخره توانست با شکست محدوده... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  کگل در مسیر اصلاح یک فشردگی جذاب تشکیل داده است و نشانه های بسیار جذابی در سهم دیده میشود که میتواند ... بیشتر...
  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  سهم پس از ریزش و برخورد به خط روند صعودی، دوباره شاهد رشد قیمتی آن هستیم و امروز توانست پر قدرت از مقاومت مهم خود عبور کند... بیشتر...
  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  سهم بر روی خط روند صعودی بلندمدت قرار گرفته است و با شکستن خط روند نزولی خود توانسته با تقاضا بسیار خوبی و حجم بالا صف خرید شد. این سهم... بیشتر...
  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  سهم پس از برخورد به خط روند صعودی خود به روند صعودی برگشته است... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  سهم بر روی خط روند صعودی خود قرار دارد و در حال نوسان بالای حمایت 3270 تومان میباشد و باید دید این حمایت حفظ میشود یا خیر بیشتر...
  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  سهم پس از رشد سنگین از زمان عرضه اولیه تا 2300 تومان دچار افت سنگین قیمتی تا 1460 تومان شده است سهم طی روزهای گذشته بین قیمتهای 1500 الی 1700 درجا زده است بیشتر...
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  سهم پس از ریزش از قیمت 7371 ریال تا قیمت 4800 ریال به محدوده حمایتی خط روند صعودی خود برخورد کرده و دو روزیست شاهد برگشت سهم... بیشتر...
  ویژه