• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  به دنبال رفتن ایران در لیست سیاه fatf امروز شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، به دنبال دلار سکه رفاه نیز با افزایش قیمت رو به رو شد و ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  حتاید زیر مقاومت مهم خود در قیمت 1350 تومان قرار دارد که با توجه به شرایط اندیکاتوری انتظار داریم ... بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  احتمال افزایش نرخ کنسانتره تا 20 درصد شمش فخوز و گندله به 28 درصد شمش و همچنین طرح توسعه جذاب شرکت که باعث ارزش افزوده بیشتر می شود خرید سهم با دید میان مدت به شدت توصیه می شود.... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ریسک کلی این سهم بالاست اما در شرایط خوبی قرار گرفته است و اندیکاتور های این سهم سیگنال خرید صادر کرده اند انتظار داریم ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  شتران همواره از سهم های پر طرفدار بازار بوده، شتران توانست در تایم فریم هفتگی از تراکم جذابی خارج شود و به سمت ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  سهرمز در یک کانال صعودی بلند مدت در حرکت است، سهم پس از برخورد به سقف کانال ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  پکرمان بعد از سقف شکنی به محدوده قیمتی 1300 تومان رسید و در این محدوده با عرضه رو به رو شد ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  زعفران همچنان در روند نزولی قرار دارد و به سمت کف حمایتی خود در حال حرکت میباشد ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  خودرو پس از اصلاح 30 درصدی به محدوده حمایتی خود برگشت انجام داد و ... بیشتر...
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر بنیادی)

  چکاپا پس از کش و قوس های فراوان توانست الگوی کلاسیک ادامه دهنده تشکیل دهد و به سمت ... بیشتر...
  ویژه