• ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  امروز شاخص کل پس از پنج روز پیاپی ریزش، بالاخره مثبت شد. البته در ساعات ابتدایی فشار عرضه مانند روزهای گذشته شدید بود ... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  امروز چهارمین روز کاری پیاپی است که اکثر سهام در بازار سرمایه قفل در صف فروش شده اند و شاهد ریزش روزانه بیشتر از ... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  با شرایط فعلی بازار سرمایه، خستگی و بی اعتمادی سهامداران این روزها بیشتر از قبل شده و اعتراض آنها ... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  حقوقی‌ها در بازار امروز فعال‌تر و قوی‌تر ظاهر شدند و خرید‌های خوبی انجام دادند، اما باید ... بیشتر...
  مهمان
 • رضا فخرحسینی
  ()

  در این گزارش نماد هایی که در روز معاملاتی جاری ورود پول هوشمند، سرانه و ارزش خرید قابل توجهی داشته اند لیست شده اند تا درصورت مشاهده تحرکات هوشمند... بیشتر...
  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  امروز از ابتدای بازار نمادهای شاخص ساز با فشار عرضه، اکثر نمادهای بازار را با فشار فروش مواجه کردند ... بیشتر...
  مهمان