• مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  از لحاظ تکنیکالی همچنان که نودار زیر نشان میدهد نمودار صندوق طلا خط روند مهمی را به سمت پایین شکسته است و فعلا زیر خط روند در حال معامله است و احتمالا چند روزی در محدوده فعلی در حالت ثابت قرار بگیرد. بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  بازار آتی زعفران دیروز شاهد رنج منفی بودیم. در سررسید مهر ماه بعد از عبور از مقاومت 8870 تومان، شاهد رشد تا مقاومت بسیار مهم در قیمت 9170 بودیم و سپس با اصلاح قیمتی همراه شد. قیمت ... بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  از لحاظ تکنیکالی همچنان که نودار زیر نشان میدهد نمودار صندوق طلا خط روند مهمی را به سمت پایین شکسته است و فعلا زیر خط روند در حال معامله است و احتمالا چند روزی در محدوده فعلی در حالت ثابت قرار بگیرد. بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  در بازار آتی دو وجه متفاوت را مشاهده میکنیم. نوسان اندک در زعفران و صف خرید در زیره. در سررسید مهر زعفران، همچنان شاهد نوسان بالای کانال نزولی در قیمت... بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  حمایت مهم طلا همانطور که در نمودار مشخص شده است قیمت 2950 تومان و در مرحله بعد 2650 تومان است که برای صندوق طلا بسیار مهم می باشد..... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  در هفته گذشته در بازار آتی و گواهی زعفران شاهد افت تا حمایت های مهم بودیم. در سررسید مهر ماه حمایت 8750 تومان از ریزش بیشتر این سررسید جلوگیری کرد . هر چند در این سررسید... بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  حباب صندوق طلا به 1 درصد رسیده است که نشان از قدرت پایین خریداران و چشم اندار کاهشی طلا در آینده باشد. ما همچنان با توجه به شرایط ابهام اقتصادی در دنیا و نرخ دلار در کشور خرید صندوق طلا برای پوشش ریسک توصیه می شود. لازم به ذکر است مهم ترین حمایت های صندوق طلا 2950 و 2670 تومان می باشد..... بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  در سررسید مهر ماه شاهد معاملات نزدیک سقف کانال نزولی هستیم. قیمت 9100 تومان مقاومت اصلی در این سررسید میباشد که کار سختی برای عبور از قیمت وجود دارد. قیمت... بیشتر...
  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  نتیجه کلی از مباحث فوق نشان میدهد با توجه به تخلیه کامل حباب و همچنین فرض اینکه دلار کف قیمتی خود را دارد خرید طلا یا سکه ریسک پایینی دارد و میتوان قسمت بخشی از پرتفوی را به این امر اختصاص داد. بیشتر...
  ویژه
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  در بازار دیروز، تمام سررسید ها و حتی گواهی زعفران هم حمایت خود را شکسته و روند نزولی به خود گرفتند. در سررسید مهر ماه با شکست قیمت 9330 تومان، شاهد روند نزولی تا خط حمایت مشکی رنگ در قیمت... بیشتر...
  ویژه