• حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • سعید راد
  (معامله گر بورس کالا)

  3،500 تن مس کاتد و مس مفتول شرکت ملی صنایع مس ایران با رشد 3% قیمت نسبت به هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت.
  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  سررسید اسفند نگین در چه قیمتی جذابیت خرید دارد؟ ادامه مطلب
  ویژه
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  خودروسازان، قطعات را به یک سوم قیمت از قطعه سازان می خرند ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...