• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  تحلیل تکنیکال وپارس/ وپارس پر قدرت ادامه میدهد. ادامه مطلب
  ویژه
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل تکنیکال سیستم / چارت کم ریسک همکاران سیستم ادامه مطلب
  ویژه
 • پرستو پروازی
  ()

  مهمان
 • پرستو پروازی
  ()

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل بنیادی سیمان فارس نو / جا مانده گروه سیمانی ادامه مطلب
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  تحلیل تکنیکال شبریز /وضعیت شبریز برای معامله خوب است؟ ادامه مطلب
  مهمان