• رضا فخرحسینی
  ()

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  تحلیل بنیادی شصدف/ رشد سودآوری با طرح توسعه و افزایش نرخ فروش ادامه مطلب
  ویژه
 • پرستو پروازی
  ()

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  تحلیل تکنیکال وپارس/ سهم به محدوده جذاب نزدیک شد ادامه مطلب
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  رایگان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  تحلیل تکنیکال شاخص زعفران نگین/ پولبک به سطحی معتبر؟ ادامه مطلب
  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  ویژه
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  رایگان